torsdag 26 mars 2015


Vi nämnde för ett tag sedan att företaget MLS Laser (Multiwave Locked System) med sin kreativa laserteknik utvecklat behandlingsmetoder för idrottsskador. Idrottsskador Stockholm är ett företag som på ett mycket framgångsrikt sätt implementerat teknik från olika it-företag för att sedan utveckla en egen behandlingsform för idrottsskadade elitidrottare. Swedishmedtech är ännu ett exempel på ett företag vi anser bör kika på möjligheterna kring effektivisering av behandlingsmetoder inom idrottsskador.

Idrottsskador Stockholm


Idrotten har som helhet stor betydelse i samhället. Idrott och fysisk aktivitet skapar glädje och tillfredsställelse hos utövarna och befrämjar social gemenskap. Idrottsutövning i form av fysisk aktivitet på motionsnivå är en viktig faktor för människans hälsa och välmående i alla åldrar. Fysisk aktivitet kan också användas som lindrande och modifierande behandling av ett flertal sjukdomar. Samstämmig forskning visar dessvärre på minskad fysisk aktivitet hos en majoritet av dagens befolkning, vilket medför stora problem för framtida folkhälsa. Vid all form av fysisk aktivitet inns det dock en viss risk för skada. Kunskaper och erfarenheter rörande dessa skador vad gäller bland annat behandling och rehabilitering, och därmed ”säker” återgång till idrott, samt inte minst skadeprevention behöver kontinuerligt utvecklas och förbättras. För att kunna bli framgångsrik inom idrott krävs att idrottaren kan träna optimalt fysiskt. För att träna optimalt behöver idrottaren vara och förbli skadefri. För att kunna återgå till idrott behöver idrottaren genomgått en fullgod rehabilitering.

Förebygga idrottsskador

Generella åtgärder för skadeprevention är uppvärmning, individuellt anpassad träning, successivt ökad träningsprogression, korrekt teknik samt lämplig skyddsutrustning. Individrelaterade riskfaktorer kan vara trötthet, kön, kroppsvikt, ålder, balans och tillräcklig rehabilitering av tidigare skador. Riskfaktorer relaterade till omgivningen kan vara underlag, väder, exponeringstid, utrustning och idrottsnivå.

Olika idrotter har olika riskprofiler som varierar under året, t ex träningsläger, byte av underlag, övergång till högre träningsbelastning, början av tävlingssäsong och slutet av tävlingssäsong.
Idrottsutövaren måste vara medveten om och förstå hur en idrottsskada kan uppstå. Kunskap om t ex spelsituationer med hög skaderisk är av stor betydelse för att minska risken för skada. I Stockholm finns det flera ställen där du kan få hjälp när du drabbas av idrottsskador. Det kan vara sjukgymnaster, naprapater, vårdcentraler och likanande. Utbudet är stort. Det beror mycket på vilken sorts skada du har och vad för hjälp du behöver. Leta dig fram på internet, i en telefonkatalog eller rådfråga din läkare, som har kunskap om ditt specifika fall och kan lotsa dig vidare.


Naprapat Danderyd

Vad gör en naprapat?

En naprapat hanterar och behandlar ömmande och värkande muskler och leder. Det kan handla om allt från förslitningsskador till idrottsskador; det enskilt vanligaste som patienter söker för är dock ryggont och ryggproblem. Naprapaten masserar och sträcker ut musklerna, men kan även använda sig av andra former av rehabiliteringsmetoder, som olika former av laser. Oftast använder naprapaten händerna sitt arbete, och har direkt fysisk kontakt med patienterna. Patienterna ligger på en naprapatbänk under behandlingen. En del av arbetet går även ut på att förebygga skador och även att se till att nya skador inte uppstår. Det kan även ingå rådgivning om till exempel arbetsställningar, för att förebygga arbetsskador. Naprapater utbildas på Naprapathögskolan i Stockholm, som är den enda högskolan där du kan utbildas till naprapat i landet. Utbildningen är på fyra år, och innehåller både teori och praktik. Naprapathögskolan har även en egen klinik, där elever har möjlighet att få praktik och patienter kan besöka till reducerat pris. En naprapat kan arbeta både på sjukhus, men kan även ha en egen mottagning. Det är viktigt att kontrollera att naprapaten är certifierad.

Naprapater i Danderyd

I Danderyd finns det flera olika att välja mellan, därför är det viktigt att man väljer rätt naprapat, har man idrottsrelaterade skador välljer man en naprapat med en idrottsinriktning. Du har möjlighet att välja själv vilken du vill besöka, kanske är det enklast att ta den som ligger närmast där du bor? Flera av dem tar även emot akutpatienter, vilket kan vara bra att veta. Information om de individuella naprapatklinikerna finns dels på deras hemsidor på internet, men det går även bra att ringa om du har några frågor.


Naprapat Sollentuna

Som naprapat måste man tycka om att arbeta med människor. Naprapatbehandling utförs med händerna vilket betyder att man som naprapat har mycket fysisk kontakt med andra människor. En naprapat arbetar med muskler och leder, och behandlar värk och skador, arbetar förebyggande och rådgivande, men kan även slussa dig vidare om du behöver annan hjälp. Vissa naprapater har ett samarbete med andra yrkesgrupper, till exempel massörer. En naprapat arbetar med människor och deras muskler, med värk, med förebyggande, rådgivande och stöttande arbete.De flesta naprapater är privatpraktiserande, men vissa är anställda av till exempel vårdcentraler. Det finns även naprapater som är anställda av till exempel olika idrottsförbund.

I Sollentuna finns det ett flertal privatpraktiserande naprapater, med framför allt idrottsinrikting. Att välja den naprapat som klär dina behov kan vara utmanande då det finns en uppsjö att välja bland i Sollentuna. Sök på internet eller slå i telefonkatalogen för att få mer information. Din vårdcentral kan ven hjälpa dig med mer information. Utbildningsprogrammet består av teoretisk, praktisk och klinisk undervisning med fokus på huvudämnet naprapati. På naprapatutbildningen är huvudämnet klinisk naprapati, där studenterna bland annat från och med andra terminen på utbildningen får ta emot egna patienter vid högskolans klinik under handledning av legitimerade naprapater. Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin med över 1100 legitimerade naprapater. Naprapathögskolan står under statlig tillsyn.


måndag 23 februari 2015

It-teknik anser att It-modellering är en viktig aspekt i arkitektens professionella arbete, Uppsala Universitet har delad åsikt, som utformat följande kursprogram rörande ämnet. Vi anser också att arkitektens arbete med stor övertygelse kan underlättas med rätt teknisk förutsättning.Att arbeta som arkitekt

Arkitekt är en yrkestitel som brukar användas av personer som har akademisk examen i arkitektur eller i ett närliggande ämne, som till exempel landskapsarkitektur. I Stockholms finns det ett flertal goda möjligheter till att lyckas som arkitekt.  Många föreställer sig en arkitekt som framför allt arbetar med att designa samt rita byggnader, vilket till viss del stämmer. Arkitekter planerar och gestalar byggnader, men även olika former av utemiljöer. Arkitekter i Stockholm arbetar med allt från design och möbelformgivning till stadsplanering och landskapsarkitektur. Det är med andra ord ett yrke med stor spännvidd och bredd. Det kan även överlappa andra yrkesgrupper, som designers och ingenjörer. Husprojektering är dock den vanligaste arbetsuppgiften för arkitekter. Du kan även arbeta med att förvalta de byggnader om redan finns, äldre byggnader som är k-märkta till exempel, vilket innebär både att vårda kulturarvet och att anpassa byggnader till nya verksamheter och krav, samt att kunna göra nya ritningar vid ombyggnationer till exempel.

När en arkitekt skapar en byggnad, innebär det skissande, ritningar, modellbyggnader och olika former av it-modellering. Det är en ganska lång process; mycket görs i datorn idag, men det finns även en del mer handfasta arbetsmoment, bland annat i att bygga modeller av olika slag. Ofta innebär yrket även en del kontakter med kunder, myndigheter, organisationer och liknande.

Att utbilda sig till arkitekt

För att bli en framgångsrik arkitekt i stockholm måste du gå fem år (tidigare 4,5 år) på högskolan, för att sedan få ut en arkitekturexamen. Utbildningen innehåller bland annat kurser i att planera, utforma och förvalta byggnader. Arkitekturbildningen finns vid fyra högskolor i Sverige; på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, vid Lunds universitet samt vid Umeå universitet. Du kan bli antagen antingen genom betyg, högskoleprovresultat eller via ett arbetsprov. Utbildningen är även giltig i andra länder. Det finns även en ingenjörsutbildning i arkitektur vid Luleås tekniska universitet; du blir dock ingenjör och inte arkitekt.

Arkitekt som yrkestitel

I de flesta EU-länder är arkitektyrket något som är reglerat, både själva yrkestiteln och rätten att få utöva yrket – de är båda kopplade till en utbildning i arkitektur. I många EU-länder finns också någon form av registreringsordning. Sverige specifikt i Stockholm är ett av få EU-länder där arkitekttiteln inte är skyddad. I Sverige kan man dock efter fullgjord examen och två års yrkeserfarenhet, få titeln Arkitekt AIS eller Arkitekt SAR/MSA. Dessa titlar utfärdas, och innebär ett medlemskap i, antingen fackförbundet Sveriges Arkitekter respektive föreningen Arkitekter i Sverige. Detta är ett sätt att få visa och vidimera sina yrkeskunskaper som arkitekt.

torsdag 19 februari 2015

Smartare it-lösningar till snickeriföretag.

Snickeri är ett gammalt hantverk som vi upplever kan behöva moderniseras, CISCO Systems, Inc är ett av företagen vi anser för satsa på denna bransch.Snickeri går ut på att bearbeta och arbeta med trä av olika slag. Trät bearbetas med olika former av verktyg, både handverktyg och eldrivna verktyg. Snickeri kan delas upp på flera olika sätt, till exempel byggnadssnickeri, finsnickeri och specialsnickeri. Snickeriarbete utförs av utbildade snickare. Specialsnickeri är ett mer unikt och personligt snickeriarbete. Då handlar det om att hitta ett arbete som är utformat mer efter kundens önskemål än ett vanligt standardsnickeri. Det kan vara allt från att utforma köksluckor för en privatperson till snickeriinredning för ett helt företag. Poängen är att det ska vara något som just den personen eller företaget vill ha.

Företagare inom specialsnickeri

Det finns flera olika företag som är inriktade på specialsnickerier. Det kan vara företag som arbetar mer generellt och är öppna för förslag, och som antar de flesta sorters uppdrag, till företag som är mer specialiserade mot en viss typ av snickerier, till exempel specialsnickrade dörrar. Ofta brukar det gå till så att företaget får en intresseanmälan eller beställning, och sedan sitter de ner med kunden och går igenom exakt vad de vill ha. Om det är möjligt kan det vara bra med ett besök på platsen, speciellt om det handlar om inredningssnickerier, för att se vad som är möjligt att utföra men även för att till titta på praktiska detaljer, som mått och liknande. Fördelen med företag som är mer generellt inriktade är att de ofta kan utföra flera olika arbeten åt dig om det skulle behövas; är det fler snickare anställda, så kan de vara specialiserade på olika saker. Företag som är mer specialiserade, brukar ofta vara väldigt kunniga inom det de arbetar med.

Du som kund

Som kund kan specialsnickeri vara ett sätt att få en mer personlig lösning. Ofta handlar det om inredning av olika slag. Det kan till exempel vara inredning i kök eller andra rum, nya dörrar eller golv, eller snickeriarbeten i utomhusmiljö. Specialsnickeri kan även vara ett sätt för företag att få ett unikt kontor, en unik restaurang eller liknande; någonting som sticker ut, vilket kan vara positivt för att skapa sig en egen profil som företagare. Det går även att få specialsnickrade möbler. Snickeriarbeten är hållbara arbeten, och trä är ett bra och miljövänligt arbetsmaterial. Vill du byta ut en del av din inredning eller möblemang, så kan detta vara en bra lösning för dig om du vill ha något mer personligt.Att snickra är ett gediget hantverk, och har funnits under lång tid – redan de tidiga människorna byggde verktyg och leksaker i trä. Sedan dess har snickeriet utvecklats till att omfatta betydligt mer än så. Att snickra handlar om att arbeta i och bearbeta olika former av trä. Till sin hjälp har snickaren ett antal verktyg, både manuella och elektriska. Snickeriarbeten bör utföras av utbildade snickare, men kan även utföras av amatörsnickare – varför inte prova att snickra något enkelt till ditt hem? Det är lätt att börja med något enkelt, som ett skoställ.

Specialsnickeri handlar om att få ett personligt anpassat snickeriarbete. Det kan vara allt från möbler till ett helt hus, det kan även vara små inredningsdetaljer som till exempel dörrknoppar. Det finns ett flertal specialsnickeri företag verksamma i Stockholm, det handlar om att anpassa det till den individuella personens behov och intressen. Trä är hållbart och åldras ofta vackert, så snickerier kan ses som en investering om de är väl utförda.

Snickerier som present?

En specialsnickrad möbel eller liknande kan även vara en utmärkt present, kanske i studentpresent eller bröllopspresent. Möjligheterna är oändliga för att kunna skapa en väldigt personlig present. Varför inte en möbel till någons första hem? De flesta stockholmsbaserade företag och snickare har möjlighet att åta sig uppdrag inom specialsnickeri samt standardsnickerier. Det finns dock de som är inriktade på just specialsnickerier, vilket kan vara en fördel då det generellt har mer erfarenhet av detta.

Att tänka på

Fundera igenom vad du vill ha och hur du vill ha det, men lyssna gärna på snickarens förslag så att det är praktiskt genomförbart. Var rädd om ditt snickeri och ta hand om det!

fredag 6 februari 2015

Smartare mjukvaror till företag verksamma inom magasinering

Vi anser att kreativ effektivisering av säkerhetsmjukvaror till företag verksamma inom magasinering är ett steg i rätt riktning. Efter vårt samtal med mjukvaruföretaget CSC ser vi mycket ljust på denna typ av satsning.Har du ont om förvaringsutrymmen hemma? Befinner du dig mellan två boenden eller ska du flytta utomlands? Kanske har du ärvt möbler men får inte plats med dem? Det finns många anledningar till att behöva hyra förråd eller extra lageryta på kort tid eller över en längre period. Att hyra lageryta som privatperson, kan det finnas många orsaker till. Som tur är finns det lika många lösningar. Hyra lager har aldrig varit så enkelt eller bekvämt som nu. Du kan hyra under en begränsad tid eller tillsvidare.

Hur mycket lagerutrymme behöver jag?

Ofta mindre än vad du tror. I ett förråd med en yta på cirka två och en halv kvadratmeter, får du plats med ungefär sextio normalstora flyttlådor. Sedan är det förstås viktigt vad det är du vill förvara – är det flyttlådor. Möbler eller en husvagn? Det är behoven som bestämmer, och som tur är finns det lagerutrymmen för alla. I Täby finns det ett antal lager att hyra. Antingen kan du hyra en större lagerlokal (behöver du vinterförvaring till husbilen?) eller ett litet förråd till några flyttlådor. Det är du som bestämmer och avgör. På internet finns det ett antal hemsidor du kan besöka och få hjälp utav. Du kan ofta även boka förråd och lagerutrymme direkt på hemsidan. Ofta brukar du även ha möjlighet att besöka lagret innan du bestämmer dig, så du kan se hur lagret och förråden ser ut. Du brukar kunna hyra per månad för det mesta, vilket är bra för både långsiktiga och kortsiktiga lösningar.


Ett lager används för förvaring – framför allt har det varit företag som avänder sig av lager, men även privatpersoner kan lagra sina ägodelar, på grund av flytt eller av andra orsaker. För en privatperson behövs det ofta inte så mycket plats, så då räcker det ofta med ett litet förråd – men det är förstås även beroende av hur mycket personen ifråga äger och om det är skrymmande möbler som behöver plats. Då kan det behövas mer lagerutrymme. För privatpersoner finsn det även self storage, dvs du hyr en förrådsmodul i ett större förråd, ofta per månad. Det brukar vara enkelt och smidigt om du behöver hyra ett lagerutrymme under en begränsad period, men även om du behöver hyra under en längre period. Företag har ofta egna lager, antingen i anslutning till företaget eller på en egen plats. Beroende på storleken på företaget kan det finnas ett antal anställda på lagret, som har ansvar för att lagret fungerar  och att allt finns på plats. Det vanligaste är att företag äger sina egna lager, medan privatpersoner hyr lagerplatser.

I Vallentuna finns det flera olika lager att hyra eller köpa. Via bostadsbolagen kan du hitta lager både till dig som företagare och dig som privatperson; tänk bara på att kontrakten kan löpa på flera år istället för månad för månad. Det är även möjligt att köpa ett eget lager, vilket många större företag gör. Vissa företag bygger även upp sitt lager från grunden, och då kan det vara aktuellt med till exempel en tomtplats i stället. Det krävs då till exempel bygglov, vilket du eventuellt slipper om du köper ett färdigbyggt lager (beroende på hur mycket du bygger om). Jämför priser genom att till exempel söka på internet, eller ta kontakt med olika företag för offerter. Det kan du spara mycket pengar på.

torsdag 5 februari 2015

Förnyad konst väcker intresse hos den yngre generationen

Vi tycker det vore riktigt tråkigt ifall konsten dog ut. Ny teknik för att modernisera samt förnya den så kallade vintagekonsten vore på sin plats. Konst har funnits i urminnes tider, med det sagt anser vi att en smart implementering av teknik skulle på konstens värld ha en mycket positiv effekt.
Inramning i Stockholm

En inramning görs för att bevara tavlor, konst, affischer och liknande, så att de håller i många år framöver. Detta sker genom att man med hjälp av ram, kartong och glas monterar tavlan så att den skyddas och bevaras. De flesta ramar hängs upp på en vägg, men det finns även exempel på stående ramar. De flesta bildramar är gjorda av trä eller metall. Vissa kan fästas på väggar, medan andra kan stå upp på en plan yta. Ramar kommer i olika utföranden, stilar och material. En inramning kan varieras i det oändliga. Det här betyder att du har möjlighet att få precis den inramning du själv vill ha, och du har stora möjligheter att styra själv. Är det ett dyrbart konstverk eller något som du är rädd om, om det till exempel har känslomässig vikt för dig, så kan det vara bra att lämna in det för inramning hos någon som är professionell. Då vet du att det blir bra gjort och att det håller länge. En professionell inramare kan även hjälpa dig med eventuell restauration av bilden vid behov, eller hänvisa dig vidare till någon som kan det. De kan även hjälpa till med råd i övrigt rörande tavlor och inramning.

Det finns många platser i Stockholm där du kan få en inramning utförd. De butiker som finns kan ofta utföra inramningar för både privatpersoner och företagskunder. Inramningen kan skräddarsys för dina behov och intressen. Många butiker utför även andra tjänster inom ramar och foto, så behöver du köpa ytterligare tjänster så kan du passa på. Det finns även ateljéer där du kan köpa konst, och få den inramad på plats innan du åker hem. Du kan inte bara rama in konst, utan även dina personliga foton. En del butiker erbjuder även att du kan ladda upp dina kort direkt till dem, och så kan du senare hämta utvalda foton inramade direkt i butiken; det här sparar både tid och resurser, både för kunden och butiken.

Det är möjligt att välja olika storlekar och utföranden på dina foton. Ett perfekt sätt att skapa fina tavlor av speciella minnen eller extra fina kort, eller att skapa en personlig present till någon som du tycker om. Det finns många butiker i Stockholm som kan utföra även detta, att framkalla foton och utföra en inramning på dem. Det finns även möjligheter att få andra saker inramade; speglar är ett exempel. Många väggspeglar har ramar, och skulle den gå sönder eller om du vill byta ut den av någon annan anledning, så kan även det göras. Inom inramning finns det mycket du kan göra, så ta dig tid att fundera på hur just du vill ha det.
Ramar i Stockholm

Snygga tavlor är en viktig del av inredningen i de flesta hem. Vad många kanske inte tänker på är ramarnas betydelse för hur tavlorna ser ut. Snygga ramar ger ofta snyggare tavlor. Motiven på många tavlor är tidlösa, men tyvärr inte alltid ramarna. Genom att köpa en ny ram kan du enkelt byta ut den på din gamla tavla; det ger dig en möjlighet att matcha övrig inredning i hemmet. I stället för att byta ut hela tavlan, så kan det räcka med att byta ut ramen. Ramar finns i många olika utföranden, material och storlekar – förmodligen är en inramning på en tavla en av de enklaste inredningsförändringar du kan göra.

Köpa ram i Stockholm

Att köpa nya ramar i Stockholm är ingen konst. Det finns många företag över hela Stockholm, både större kedjor och mindre företag, som arbetar med ramar. Det du som kund kan fundera över i stället är saker som om du vill rama in tavlorna på egen hand eller om du vill att butiken gör det åt dig; om du behöver måttbeställa ramen eller om det är en standardstorlek du behöver; vilken färg och stil du vill ha, och vilken prisklass du har att röra dig inom. Det här gör det ganska enkelt att hitta en ny ram någonstans i Stockholm. Är det en större tavla, så kan även transporten hem vara något du behöver fundera över. Men som sagt – att köpa en ny ram i Stockholm är inte svårt, och du ska utan problem kunna hitta det du behöver. Ring gärna runt till olika butiker i förväg och hör efter lite om vad de har att erbjuda, eller gå in på deras hemsida om de har någon – så besparar du dig resan om butiken inte skulle ha det du söker efter. Bor du i Stockholm så har du möjlighet att hitta ett större utbud av ramar än de som bor i mindre städer.

Beställa hem ramar

En annan lösning är att beställa ramar via internet och olika webbshoppar. Det här kan vara en lösning för dig som har svårt att komma ut av olika anledningar, eller som inte har en butik som säljer ramar i närheten av där du bor. Det är ofta väldigt enkelt och smidigt, och du kan få ramarna levererade direkt hem till där du bor. Du har dock inte samma möjligheter att känna på ramarna i förväg, och skulle du inte vara nöjd får du ofta betala returen själv, vilket tyvärr kan bli ganska dyrt om det är stora och/eller tunga ramar.

Laserbehandling en effektiv behandling mot ledvärk

MLS Laser (Multiwave Locked System) har med hjälp av laserteknik utvecklat kreativa behandlingar mot olika ledvärk samt idrottsskador.

En etablerad naprapat i Täby har tagit rygg och jobbat vidare på denna teknik. De har utvecklat en ny behandlings metod där de med hjälp av likström behandlar olika typer av idrottsskador.Vad är naprapati?

Vad är naprapati? Naprapatisk behandling består framför allt av flera manuella metoder som kombineras på olika sätt. Med manuella metoder menas att naprapaten använder sina händer i behandlingen, till exempel genom massage eller genom att dra/sträcka ut musklerna. Förutom att lindra smärta försöker naprapaten hitta orsaken till de besvär man har. Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Det kan vara allt från ryggont till sportskador; det vanligaste är att patienter söker för någon form av ryggbesvär Själva kärnan i naprapatin är helhetssynen där specifik kunskap om rörelse- och stödjeorganens uppbyggnad ger förutsättningar för att kunna kombinera naprapati med andra behandlingsmetoder som till exempel medicinering. En naprapat i Sverige måste vara legitimerad för att få utföra sina arbetsuppgifter. Under behandlingen får patienten ligga på en speciell bänk medan naprapaten masserar eller utför annan behandling.

Naprapater i Täby

Det finns ett tiotal olika kliniker att välja mellan, med naprapater med flera års erfarenhet. De ligger på flera olika ställen i Täby, så du har möjlighet att hitta någon som ligger nära dig. De flesta kliniker har även möjlighet att ta emot akutpatienter vid behov. Du kan beställa tid själv alternativt bli remitterad av din läkare på vårdcentralen. Att gå till en naprapat kostar lika mycket som en vanlig patientavgift på vårdcentralen.

Vi behöver fler certifierade IT-arkitekter i Sverige

Utvecklingen har gått väldigt snabbt de senaste 20 åren, men utvecklingen inom stadsplaneringen har inte gått lika snabbt. Vi tänkte via ett utlägg gå igenom historian bakom stadsplaneringen.Stadsplanering har funnits länge i historien, och har setts som viktigt för att kunna planera städerna, både för nutiden och framtiden. Det handlar om att planera för en fungerande stad, med torg, vägar och bebyggelse. Grundtanken är att stadens infrastruktur ska fungera på bästa möjliga sätt.

Stadsplanering i Sverige tog sin början under 1600-talet; inte mindre än 50 städer grundades under denna tid. Trots att medeltida städer inte hade planerats i förväg, så fick man dock aldrig bygga helt utan regler. Sedan mitten av 1300-talet hade städernas byggnadsväsen reglerats genom den s.k. byggnadsbalken. Nästa stora fas för stadsplanering och stadsutveckling kom med början av den industriella revolutionen, då befolkningstalen ökade kraftigt. Det krävdes en övergripande planering för att kunna tillgodose städernas behov av ny infrastruktur. Den tredje omfattande perioden för städernas expansion och omdaning började efter andra världskriget, då Sverige hade en lång högkonjuktur. Under denna tid byggdes bland annat miljonprogrammen i hela landet.

Plan – och bygglagen

Plan-och bygglagen infördes 1987, och ersatte det som tidigare kallades stadsplan (detaljplanering inom en tätort) med begreppet detaljplanering. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och mark- eller vattenområden skall användas till. I planen anges byggnadshöjder, byggnaders utformning och så vidare, i stora drag. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Detaljplanen styr bland annat hur många bygglov som lämnas ut. Bygglov med mindre avvikelser från detaljplanen är dock möjliga genom politiska beslut efter att berörda grannar fått tillfälle att lämna synpunkter.